Wednesday, 16 May 2012

Huraikan sistem ekonomi tradisional di Asia Tenggara sebelum campur tangan kuasa barat.


SOALAN 3 : Huraikan sistem ekonomi tradisional di Asia Tenggara sebelum  campur  tangan kuasa barat.
                      Tema 1

Pendahuluan

1.    Sebelum kedatangan kuasa barat, ekonomi di Asia Tenggara agak mundur.

2.    Walaupun begitu sudah ada sistem ekonomi tersendiri yang bercorak sara diri.

3.    Bentuk hubungan antara golongan pemerintah dan golongan diperintah mencorakkan sistem ekonomi tempatan di mana  kedua-duanya saling mempengaruhi antara satu sama lain.

Isi-isi

1.      bentuk ekonomi utama dan terpenting dikenali sebagai ekonomi peasant yang bersifat sara diri

2.      penduduk di kawasan rendah atau berhampiran sungai mengusahakan padi sawah 
3.      contoh di Delta Irrawaddy di Myanmar, Delta Sg. Mekong di Vietnam dan Delta     Menam Chao Phraya di Thailand

4.      masyarakat di dataran tinggi di kawasan pedalaman Asia Tenggara menanam padi   bukit atau padi huma.

5.      tanaman lain seperti jagung, ubi, gandum, ubi, gandum,sekoi,barli, buah2an dsb

6.      penduduk di sepanjang pantai dan sungai  memberi tumpuan kepada penangkapan  ikan,jika hasil tangkapan ada lebihan ia akan diproses menjadi ikan kering,keropok dll  dan ditukarkan dengan barangan keperluan lain


7.      terdapat juga masyarakat peasant yang mempunyai kemahiran dalam pertukangan kayu  dan logam

8.      kaum wanita mahir dalam kerja menenun dan menganyam

9.      ekonomi sara diri juga termasuk penternakan , memburu binatang dan mengutip hasil  hutan

10.   gajah diburu untuk mengangkut hasil hutan seperti balak11.   unsur kedua terpenting ialah perdagangan tetapi secara kecil2an dalam dua bentuk iaitu
i.      dalaman – dijalankan sesama penduduk tempatan dengan cara menukar  barang keperluan hasil tanaman

ii.     luaran     - rangkaian perdagangan dengan pihak luar dan tertumpu kepada barangan seperti rempah ratus, barangan antik, tembikar, damar, rotan dll
                        
13.  negara2 Asia Tenggara menjalankan perdagangan dengan China, Arab, Gujerat dan India kerana kedudukan yang strategik di tengah jalan perdagangan timur dan barat

14.  terdapat juga ekonomi kerajaan di mana raja atau kerajaan memperoleh pendapatan  melalui pelbagai bentuk cukai seperti cukai perjalanan di sepanjang jalan darat dan air

15.  cukai dibayar kepada penbesar jajahan atau pegawai2 birokrasi

16.  bayaran gantian kepada perkhidmatan buruh wajib dikenakan kepada penduduk  pedalaman dalam bentuk hasil keluaran seperti cukai bendang, buah2an dan sayur2an

17.  barat memperkenalkan sistem ekonomi laissez-faire yang mewujudkan sistem ekonomi  dual

18.  berlaku jurang perbezaan akibat penggunaan mata wang

19.  ekonomi tradisi hampir2 lenyap di kawasan ekonomi imperialis barat seperti Pulau  Jawa.
  


Kesimpulan

1.    Tidak dinafikan kemasukan kuasa Eropah ke Asia Tenggara membawa implikasi negative terhadap sistem ekonomi tradisi.

2.    Tetapi kemasukan kuasa Eropah , pengaliaran modal yang banyak, perpindahan teknologi dan sistem perhubungan telah dapat memajukan negara2 di  Asia Tenggara dari segi pembangunan ekonomi dan social.♥ Thank for reading ♥

No comments:

Post a Comment